OluKai

Kulapa Kai

Color
Poi/Kapa Stripe
Silver
Black/Black
White/Black
Fusion Coral/Kapa Stripe
Dragon Fruit
Lehua Flower
Size

Kulapa Kai